Cookie (süti) szabályzat

Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-k használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

Mi a cookie (süti)?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.

További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:

www.youronlinechoices.com/hu/

www.allaboutcookies.org/

cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

Google Analytics Cookie-k:

developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője

Név: Hajdú Park Kft.
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 8.
Törvényes képviselő: Dr. Ináncsy Miklós

2. A kezelt adat meghatározása:

Az érintett által megadott név és e-mail cím.

3. Az adatkezelés célja:

Hírlevél megküldése, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, direktmarketing tartalmú megkeresések.

4. Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása.

5. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:

Ez esetben a hírlevélre feliratkozás nem történik meg, az adatkezelésre nem kerül sor.

6. Az adattovábbítás:

Az adatok továbbítására kizárólag a szerződés alapján a hírleveleket elkészítő és a hírlevél szolgáltatás kiküldését végző cég részére kerül sor.

A hírleveleket elkészítő adatfeldolgozó neve: Wanadis Kft.
Székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.
Képviselője: Kálmán Tamás

A hírlevél kiküldési szolgáltatást végző adatfeldolgozó neve: Wanadis Kft.
Székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.
Képviselője: Kálmán Tamás

Harmadik országba adattovábbításra nem kerül sor.

7. Az adattovábbítás jogalapja:

Az érintett hozzájárulása.

8. A személyes adat kezelésének időtartama:

Az adatok kezelésére az érintett felhatalmazásának visszavonásáig kerül sor. A hírlevélről minden hírlevél végén le lehet iratkozni, mely egyben azt is jelenti, hogy az érintett kéri az e-mail címének törlését.

9. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra hogy,

10. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

Profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

11. Adatok tárolása, adatbiztonság

A Hajdú Park Kft. és az adatfeldolgozóként közreműködő szervezetek az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén találhatóak meg. A Hajdú Park Kft. az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy a Hajdú Park Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

12. Hatósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Fővárosi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 25.

Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

13. Az Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

Az adatkezelési tájékoztató a Hajdú Park Kft. honlapján a www.aqualineapartman.hu/cookie-gdpr oldalon érhető el.

 

Vissza az Aqua Line Apartmanház weboldalára >>>